IRC Nickserv Komutları

Genel Nickserv Komutları
Nickserv size, nickname'minizin tanınmasını ve başkaları tarafindan kullanılmasının önlenmesini sağlar. Eger nickname'minizi 30 gün kullanmazsanız tanıtım bilgileriniz yani registrasyonunuz kaybolacaktır..

Aşağıdaki komutlar, nicknamelerin registrasyonlarını ve düzenlemelerini sağlar.
Bu komutları herhangi bir pencerede

/ nickserv {komut ismi} biçiminde yazarak kullanacaksınız (Sohbet etmek icin kullandıgınız her pencerenin yazı satırına yazabilirsiniz).

Register
Nick sifreleme : /nickserv register sifre email

Identify
Nick tanitma :/nickserv identify sifreniz

Ghost
Asili nicki düşürmek için : /nickserv ghost nick sifreniz

Recover
Asili kalan nickinize recover Koyma : /nickserv recover nick sifre
Drop
Nick kaydini silme : /nickserv drop

Notes:
Not ekleme : /nickserv notes add mesaj
Not okuma : /nickserv notes numara
Not Silme : /nickserv notes del numara (all)
Not Listeleme : /nickserv notes list

Ajoin
ekleme : /nickserv ajoin add #kanal
Silme : /nickserv ajoin del #kanal
Ajoin kanallari listeleme : /nickserv ajoin list
Aktif Etme : /nickserv set autojoin on/off ajoin

Set Özelikleri

Nick sifresinin degistirilmesi : /nickserv set password yenisifre

E-mail adresi degistirme : /nickserv set email mail adresiniz

Icq numarasi ekleme : /nickserv set icqnumber #numaraniz

Nickinizin infosunu ozel yapma : /nickserv set private on/off

Location(sehir) ekleme : /nickserv set location sehir

NickServ mesajlarini turkce almak : /nickserv set language 3

Hide
Nick infonuzda mail adresinin gorunmemesi : /nickserv set hide email on/off

Nick infonuzda son quit mesajinin gorunmesi : /nickserv set hide quit on/off